top of page

Gwneir yr holl atgyweiriadau puncture gan gyfeirio at Safon Brydeinig BS AU 159. Profir pob atgyweiriad puncture gorffenedig i sicrhau nad oes unrhyw ollyngiadau cyn i'r teiar gael ei osod yn ôl ar y cerbyd. Yn unol â'r Safon Brydeinig, ni fyddwn yn ceisio atgyweirio oni bai bod y teiar yn gyfreithlon heb unrhyw arwydd o ddifrod.

Atgyweirio Puncture

£22.50Price
    bottom of page